Tất cả những gì cần biết về dự án Malibu Hội An (Phần 2)

Tiếp nối Phần 1, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý khách những thông tin cần biết về dự án Malibu Hội An – siêu phẩm bất động sản nghỉ dưỡng kế bãi biển Hà My, Quảng Nam. 

du-an-malibu-hoi-an

>>> Xem thêm: Tất cả những gì cần biết về Dự án Malibu Hội An (Phần 1)

PHÁP LÝ DỰ ÁN MALIBU HỘI AN

Người mua có được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu lâu dài hay không?

Căn cứ theo Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015:

 • Đối với Công dân VN: Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ cấp cho người mua là có thời hạn lâu dài;
 • Đối với cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở là 50 năm và có thể gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu;
 • Đối với cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam thì được sở hữu nhà ở lâu dài và có các quyền của Chủ sở hữu Nhà ở như công dân Việt Nam.

Chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên Mua, trừ trường hợp bên Mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chững nhận.

Điều kiện cá nhân người nước ngoài mua Malibu Hội An?

– Đối với cá nhân người nước ngoài: Cá nhân người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

biet-thu-malibu-hoi-an

– Đối với tổ chức nước ngoài thì phải thuộc các đối tượng sau: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở (Điều 159 Luật Nhà ở và điều 74 Nghị định 99/2015/NĐ-CP).

Nguời nước ngoài khi mua Malibu Hội An sẽ ký lợi hợp đồng nào ?

– Khách hàng có quốc tịch nước ngoài sẽ ký hợp đồng thuê dài hạn là 50 năm, sau 50 tự động gian thêm 50 năm.

– Thủ tục đối với khách hàng ký hợp đồng thuê dài hạn : Sau khi chủ dầu tư nhận được giấy CNQSDĐ Và TSGLVĐ sẽ uỷ toàn phần cho khách hàng mua. Bên cạnh uỷ quyền toà phần bên phía chủ đầu tư sẽ thực hiện vi bằng tại Văn Phòng Thừa Phát Lại để xác định hành vi giao dịch đã được thực hiện và đảm bảo cho bên khách hàng mua .

Người nước ngoài khi mua Malibu Hội An chuyển nhượng cho người có quốc tịch Việt Nam hay không ? Người Việt Nam nhận chuyển nhượng được sở hữu lâu dài hay không ?

– Khách hàng khi mua Căn hộ/ Biệt thư tại Malibu Hội An sẽ được quyền chuyển nhượng tư do cho cá nhân hay tổ chức mà luật quy định .

– Khi khách nước ngoài chuyển nhượng cho Người có quốc tịch Việt Nam thì tài sản đó sẽ trở thành tài sản lâu dài của chủ sở hữu có quốc tịch Việt Nam.

Tại thời điểm khách hang mua Malibu Hội An đang mang quốc tịch nước ngoài nhưng sau đó chuyển sang quốc tịch Việt Nam thì họ có được sở hữu lâu dài hay không ?

Vẫn được sở hữu lâu dài khi mang quốc tịch Việt Nam.

villa2-malibu-hoi-an

Điều kiện Việt kiều mua Malibu Hội An được sở hữu lâu dài? (Còn hoặc không còn quốc tịch Việt Nam)
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có giấy tờ theo quy định sau đây:

+ Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam (Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

Dự án Malibu Hội An có được ngân hàng nào đứng ra bảo lãnh về tiến độ xây dựng và bàn giao hay không?

– Nam Á Bank thực hiện cam kết theo Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

>>> Xem thêm: Vị trí dự án Malibu Hội An ở đâu?

Khách mua có được chuyển nhượng Malibu Hội An không?

– Bên mua được quyền chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên Mua với Chủ đầu tư.

Điều kiện chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai:

+ Bên mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp Hợp đồng mua bán cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận.

+ Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì phải chuyển nhượng Hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với trường hợp Hợp đồng mua bán nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong Hợp đồng đó.

Trường hợp Bên Mua đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu: Bên Mua được quyền chuyển nhượng Căn hộ theo quy định của pháp luật và với điều kiện là Bên nhận chuyển nhượng phải cam kết tiếp tục thực hiện, duy trì và tuân thủ, chấp hành Nội Quy Khu Căn hộ, Hợp đồng cho thuê Căn hộ và trước khi chuyển nhượng Bên Mua phải thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư.

Khách hàng có được mua chung căn hộ không?

Khách hàng được mua chung Căn hộ. Tất cả các đồng chủ sở hữu sẽ cùng ký Hợp đồng mua bán và các văn bản, thỏa thuận với Chủ đầu tư;

Hoặc Các đồng chủ sở hữu có văn bản ủy quyền (được công chứng hợp lệ) cho một hoặc một số đồng sở hữu thay mặt để ký kết với Chủ đầu tư.

Thời hạn hoàn thiện Giấy Chứng nhận quyền sở hữu là bao lâu?

– Chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên Mua theo quy định. Tuy nhiên việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng Nhà nước, nên thủ tục và tiến độ hoàn tòan phụ thuộc vào các cơ quan chức năng, Chủ đầu tư sẽ nổ lực thúc đẩy việc hòan tất thủ tục này trong thời gian sớm nhất.

Người nước ngoài khi chuyển nhượng có phải thanh toán 2% thuế thu nhập cá nhân hay không?

– Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của người nước ngoài được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân (×) với thuế suất 2%.

Sau khi khách hàng nhận giấy CNQSDĐ và TSGLVĐ sở hữu lâu dài sang nhượng cho bên thứ 2 trở về sau thì những khách hàng đó có được sử sở hữu lâu dài không?

Có.

CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT CHO THUÊ

Khu Malibu Hội An có bắt buộc Khách hàng phải ký Hợp đồng thuê 10 năm không? Tôi không muốn tham gia chương trình cam kết cho thuê và giữ lại vào ở bất cứ khi nào có nhu cầu được không?

Nhằm đảm bảo việc khai thác hiệu quả cho toàn khu Malibu Hội An tất cả các phòng tại Malibu Hôi An đều tham gia chương trình cam kết cho thuê từ Chủ đầu tư trong 10 năm.

Hợp đồng quản lý đầu tiên áp dụng: 10 năm không hủy ngang và có cam kết chia sẻ lợi nhuận 90:10

Sau thời gian 10 năm cam kết cho thuê, phòng Căn hộ của tôi sẽ như thế nào?

Sau thời gian 10 năm, khách hàng có quyền lựa chọn:

 • Lựa chọn 1: Khách hàng giao căn hộ cho chủ đầu tư khai thác và chia sẻ lợi nhuận giữa khách hàng và chủ đầu tư theo tỷ lệ 90:10. Khách hàng chịu các loại thuế, phí phát sinh đối với thu nhập được nhận từ CTCT theo quy định của pháp luật.
 • Lựa chọn 2: Khách hàng tự khai thác căn hộ và trong trường hợp nhà khách hàng phải trả phí quản lý cho đơn vị quản lý do chủ đầu tư chỉ định

Cam kết thuê lại từ thời điểm nào sau khi ký Hợp đồng mua bán hay khi Căn hộ bàn giao?

Khách hàng tham gia Chương trình Cho Thuê (CTCT) tối thiểu 10 năm từ ngày khách hàng nhận được bàn giao căn hộ. Khách hàng có thể lựa chọn:

Chương trình thu nhập cho thuê 1 A:

 • Thu nhập từ chương trình cho thuê căn hộ: Khách hàng được nhận 90% lợi nhuận sau thuế từ CTCT, kể từ ngày khách hàng được nhận bàn giao căn hộ. Khách hàng chịu các loại thuế, phí phát sinh đối với thu nhập được nhận từ CTCT theo quy định của pháp luật.
 • Thời gian cam kết: 10 năm kể từ ngày khách hàng nhận bàn giao căn hộ
 • Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán thu nhận từ CTCT khi khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Giá Bán Căn Hộ (Gồm thuế GTGT + Phí Bảo Trì) và bàn giao căn hộ.
 • Thanh toán thu nhập cam kết 06 tháng/lần, chốt số liệu CTCT định kỳ vào ngày 30/06 và 31/12. Có đơn vị kiểm toán BIG 5 (PWC, E&Y, KPMG, Deloitte, Grant Thornton).

biet-thu-malibu-hoi-an

Chương trình thu nhập cho thuê 1 B:

 • Đối tượng áp dụng: Dành cho khách hàng không nhận Thu nhập từ CTCT trong 02 (hai) năm đầu tiên (kể từ thời điểm đủ điều kiện) Chiết khấu 16% Giá bán căn hộ (Chưa gồm VAT+ Phí bảo trì) được trừ vào gía bán căn hộ.Thu nhập từ chương trình cho thuê căn hộ: Khách hàng nhận được mức chia sẻ lợi nhuận từ khai thác cho thuê căn hộ 90:10 (Sau khi trừ mọi chi phí)
 • Thời gian cam kết: từ năm thứ 3 trở đi đến năm thứ 10 từ khi khách hàng nhận bàn giao căn hộ.
 • Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán thu nhận từ CTCT khi khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Giá Bán Căn Hộ (Gồm thuế GTGT + Phí Bảo Trì) và bàn giao căn hộ.
 • Thanh toán thu nhập cam kết từ năm thứ 03 được tính toán và chốt số liệu thành 02 kỳ trong năm vào ngày 30/06 và 31/12. Có đơn vị kiểm kiểm toán BIG 5.

Chi phí hoạt động của dịch vụ quản lý cho thuê bao gồm gì?

– Chi phí là toàn bộ chi phí quản lý, vận hành, cho thuê căn hộ như tiền điện, tiền nước, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng các công trình riêng và tiện ích chung, chi phí bảo hiểm, …

Khách hàng có được quyền kiểm tra các nghiệp vụ kế toán không? Kiểm tra như thế nào?

– Hàng năm Chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị kiểm toán BIG 5 để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo đến Khách hàng tình hình kinh doanh.

Ngoài thu nhập từ cho thuê, Khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi gì?

Khách hàng/Khách mời của Khách hàng được hưởng ưu đãi sử dụng 15 đêm/năm cùng các ưu đãi về dịch vụ đi kèm tại bất cứ thời điểm nào trong năm, với điều kiện:

 • 15 đêm/năm bao gồm ăn sáng tại resort
 • Ngày nghỉ ưu đãi không được cộng dồn qua các năm
 • Đặt trước tối thiểu 45 ngày.

Nếu Khách hàng đặt phòng nhưng không ở thì có bị mất ngày ưu đãi không?

Nếu Khách hàng đặt phòng mà không ở thì sẽ bị mất ngày ưu đãi. Nếu hủy đặt phòng trước tối thiểu 20 ngày sẽ không bị trừ ngày nghỉ ưu đãi.

Sau 10 năm cam kết, việc sửa chữa Căn hộ được quy định như thế nào?

Theo Nội quy quy định, kể từ ngày kết thúc chương trình cho thuê Căn hộ, nếu Khách hàng không tiếp tục cho Bên Bán thuê Căn hộ, trước khi tiến hành sửa chữa bất cứ việc sửa chữa, cải tạo Căn hộ dưới bất kỳ hình thức nào, Cư dân phải đóng cho Ban Quản lý một khoản ký quỹ với giá trị theo quy định tại Nội quy nhằm đảm bảo nghĩa vụ của Cư dân trong việc thanh toán các hư hại (nếu có) xảy ra cho các công trình tiện ích công cộng, tài sản của Bên Bán hoặc của một bên thứ ba.

Liệu Căn Hộ của tôi có được đảm bảo chất lượng trong thời gian cam kết cho thuê?

Trong thời gian tham gia vào chương trình hợp tác cho thuê, căn hộ được quản lý và bảo trì, duy trì theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, với điều kiện chủ nhà tuân thủ theo đúng các điều khoản và điều kiện của chương trình hợp tác cho thuê.

Trên đây là “Tất cả những gì cần biết về dự án Malibu Hội An (Phần 2)” mà chúng tôi gửi tới quý khách. Mọi nhu cầu thông tin chi tiết về Tổng quan dự án, mặt bằng căn hộ hay chính sách bán hàng và bảng giá căn hộ Malibu Hội An mới nhất, vui lòng liên hệ văn phòng CSKH. Hotline: 0906 438 589 để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Theo Resortmalibuhoian.com

hotline malibu hoi an
Tư vấn miễn phí: 0988817288